Polityka prywatności

Firma MSKS Maciej Stopniak zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest MSKS Maciej Stopniak z siedzibą przy ul. Główna 67, 05-502 Bobrowiec (dalej zwany Administrator).
 2. Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych można kierować na adres e-mail: [email protected]
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO) lub realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO), lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust 1 pkt f RODO), lub realizacja działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).
 4. Dostęp do powierzonych Administratorowi danych osobowych przysługuje wyłącznie Panu Maciejowi Stopniak oraz innym osobom upoważnionym przez Administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  – w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem prowadzonego przez Administratora sklepu internetowego
  – w celu realizacji umowy/umów lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu rozwiązania umowy lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
  – w celach marketingowych, w tym otrzymywania newslettera, jeśli użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na otrzymywanie wiadomości – do momentu wygaśnięcia umowy lub wniesienia sprzeciwu.
  – w ramach realizacji obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.
 6. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także do ich całkowitego usunięcia. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) każda osoba ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą formularzy kontaktowych oraz realizacji przez Administratora umów lub zaciągniętych zobowiązań.
 8. W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
WYSYŁKA INPOST GRATIS